آسیا عمران خاک لوگو
Asia Omran Khak logo
تگرام آسیا عمران خاک اینستگرام آسیا عمران خاک اینستگرام آسیا عمران خاک آسیا عمران خاک در آپارات
فیلم ها

پروژه واقع در خیابان مطهری

بخشی از عملیات حفاری جهت نیل گذاری

تجربیات

تصاویر پروژه های انجام شده


نیلینگ پروژه مسکونی بهمن نیلینگ مجتمع درمانی نور الرضا نیلینگ ساختمان پزشکان خیابان عطاران قم نیلینگ ساختمان واقع در میدان بهارستان نیلینگ مجتمع ساختمانی تجاری خیابان هنرستان قم نیلینگ ساختمان واقع در میرزای شیرازی نیلینگ ساختمان واقع در خیابان قزوین نیلینگ پروژه تجاری شریعتی-محوی
شرکت آسیا عمران خاک (سهامی خاص)
نام پروژه: پروژه مسکونی بهمن واقع در بزرگراه بابایی نام پروژه: مجتمع درمانی نور الرضا واقع در باقرشهر نام پروژه: ساختمان پزشکان واقع در خیابان عطاران قم نام پروژه: ساختمان مسکونی واقع در میدان بهارستان نام پروژه: مجتمع ساختمانی - تجاری خیابان هنرستان قم نام پروژه: ساختمان مسکونی واقع در میرزای شیرازی نام پروژه: پروژه واقع در خیابان قزوین نام پروژه: پروژه تجاری واقع در شریعتی-محوی

نام پروژه: مجتمع درمانی نور الرضا واقع در باقرشهرنیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ

نام پروژه: ویلای مسکونی خوارزم واقع در شهرک غربنیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ

نام پروژه: ساختمان پزشکان واقع در خیابان عطاران قمنیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ

نام پروژه: ساختمان مسکونی واقع در میدان بهارستاننیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ

نام پروژه: پروژه مسکونی بهمن واقع در بزرگراه بابایینیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ

نام پروژه: مجتمع ساختمانی - تجاری خیابان هنرستان قمنیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ

نام پروژه: ساختمان مسکونی واقع در میرزای شیرازینیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ
نیلینگ

نام پروژه: پروژه واقع در خیابان قزویننیلینگ
نیلینگ

اهداف اصلی شرکت


رضایت و آرامش خاطر کارفرما

رضایت و آرامش خاطر کارفرما

قیمت مناسب

قیمت مناسب

ایمنی

ایمنی در طرح و اجرا


021 40882055  -  021 40882791

0912 5440131  -  0912 6149364

تهران - ابتدای خیابان مطهری - نبش کوچه سربداران - پلاک 39

Powered by IT department of AsiaOmranKhak Company