آسیا عمران خاک لوگو
Asia Omran Khak logo
تگرام آسیا عمران خاک اینستگرام آسیا عمران خاک اینستگرام آسیا عمران خاک آسیا عمران خاک در آپارات
فیلم ها

پروژه واقع در خیابان مطهری

بخشی از عملیات حفاری جهت نیل گذاری

مقالات

مبانی طراحی نیلینگ

براي تحليل و طراحي ديوارهاي ميخ كوبي شده بايد دو شرايط حدي را در نظر بگيريم :

الف ) مقاومت حالت حدي

ب ) حالت حدي بهره برداري

الف ) مقاومت حالت حدي: در واقع حالت حدي مقاومت وقتي بدست مي آيد كه يك يا دو مد گسيختگي تشخيص داده شود در طراحي ديوار ميخ كوبي شده بايد اطمينان حاصل شود كه ديوار در برابر تمام مدهاي گسيختگي ايمن است.

مدهاي گسيختگي شامل :

1) مد گسيختگي خارجي

2) مد گسيختگي داخلي

3) مد گسيختگي رویه

ب ) حالت حدي بهره برداري : اين حالت شامل حالت خرابي كل سيستم نيست بلكه بيشتر در رابطه با تجاوز نكردن تغيير شكل ها از تغيير شكل مجاز است.

مسائل مهم ديگري كه شايد در مراحل طراحي مسئله ساز نباشد اما در مراحل اجرا مسئله ساز است. دو مورد از اين فاكتورها زهكشي خاك پشت ديوار و خوردگي ميلگردي است كه به عنوان ميخ بكار رفته است. خوردگي يك مشکل طولاني مدت است كه بايد در مقاومت حالت حدي در نظر گرفته شود. خوردگي باعث مي شود كه مقاومت كششي ميخ ها كم شود و اين امر موجب تغيير شكلهاي زياد شود و در يك مورد نهايي باعث خرابي سيستم شود.


اهداف اصلی شرکت


رضایت و آرامش خاطر کارفرما

رضایت و آرامش خاطر کارفرما

قیمت مناسب

قیمت مناسب

ایمنی

ایمنی در طرح و اجرا


021 40882055  -  021 40882791

0912 5440131  -  0912 6149364

تهران - ابتدای خیابان مطهری - نبش کوچه سربداران - پلاک 39

Powered by IT department of AsiaOmranKhak Company