آسیا عمران خاک لوگو
Asia Omran Khak logo
تگرام آسیا عمران خاک اینستگرام آسیا عمران خاک اینستگرام آسیا عمران خاک آسیا عمران خاک در آپارات
فیلم ها

پروژه واقع در خیابان مطهری

بخشی از عملیات حفاری جهت نیل گذاری

مقالات

تزریق جت (Jet Grouting)

تزریق جت، تکنیک نسبتاً جدیدی است که از سال 1960 گسترش پیدا کرده است. در این روش،لایه های نازکی از ملات سیمانی تزریق، با فشار بسیار زیاد، به دیواره های گمانه برخورد می کنند. پس از اصابت به دیواره گمانه، به طور همزمان، از یک سو مصالح موجود را حفاری نموده و از سوی دیگر نیز با خاک مخلوط می شود. شعاعی از ستون خاک که تحت تأثیر تزریق جت قرار گرفته، شعاع عمل نامیده می شود. این شعاع به عواملی چند بستگی دارد :

 • الف ) فشار تزریق، که توسط پمپ مخصوصی با توانایی تولید فشار 1 تا 800 بار به وجود می آید؛
 • ب ) زمان تزریق، که توسط سرعت چرخش میله های حفاری و بیرون کشیدن آن ها از داخل گمانه، تعیین می گردد؛
 • پ ) مقاومت برش بر جای خاک؛
 • ت ) اندازه نازل ها؛
 • ٍث ) وزن مخصوص دوغاب تزریق.
 • در شکل 1 مقاومت انواع خاک هایی که با این روش تزریق شده اند مرور شده است.لازم به تذکر است که اگر از این نوع تزریق برای مقاصد تونل سازی استفاده شود هم می توان از داخل تونل به این کار مبادرت کرد و هم می توان از خارج تونل این کار را انجام داد. شکل های بعد این امر را نشان می دهد :


  خاک تزریق شده با روش جت

  شکل 1- مقاومت بدست آمده بر حسب پوند بر اینچ مربع و مگاپاسکال در انواع خاک تزریق شده با روش جت
  خاک تزریق شده با روش جت

  شکل 2-تکنیک تزریق جت
  خاک تزریق شده با روش جت

  جدول 1-پارامتر های تزریق جت در سیستم های منفرد، دوگانه، سه گانه و سوپر جت
  خاک تزریق شده با روش جت

  شکل 3-نحوه قرار گیری گمانه ها در سینه کار تونل
  خاک تزریق شده با روش جت

  شکل 4-تزریق جت که از داخل تونل موجود در زمین های نرم،مورد استفاده قرار می گیرد
  خاک تزریق شده با روش جت

  شکل 5-تزریق جت که از سطح زمین در زمین های نرم،مورد استفاده قرار می گیرد  اهداف اصلی شرکت


  رضایت و آرامش خاطر کارفرما

  رضایت و آرامش خاطر کارفرما

  قیمت مناسب

  قیمت مناسب

  ایمنی

  ایمنی در طرح و اجرا


  021 40882055  -  021 40882791

  0912 5440131  -  0912 6149364

  تهران - ابتدای خیابان مطهری - نبش کوچه سربداران - پلاک 39

  Powered by IT department of AsiaOmranKhak Company