آسیا عمران خاک لوگو
Asia Omran Khak logo
تگرام آسیا عمران خاک اینستگرام آسیا عمران خاک اینستگرام آسیا عمران خاک آسیا عمران خاک در آپارات
فیلم ها

پروژه واقع در خیابان مطهری

بخشی از عملیات حفاری جهت نیل گذاری

درباره ما

چشم انداز

روند رو به رشد علم در حوزه های گوناگون و به طور ویژه در بخش ژئوتکنیک چنان سریع است که نه تنها رقابت در تولید علم را دشوار می سازد، بلکه مصرف علم و به کاربستن آن در حوزه مهندسی را نیز نیازمند مطالعه و تلاش روز افزون می نماید. از سوی دیگر با توجه به اینکه علم ژئوتکنیک ذات نظری محض نداشته و لزوما باید یافته های نظری با تجربیات عملی، راستی آزمایی گردد، نمی توان آن را صرفا مقوله ای محاسباتی در نظر گرفت. از سوی دیگر، علم ژئوتکنیک مفوهیمی داده گرایانه نداشته و نمی توان از مباحث نظری و محاسباتی چشم پوشید.

لذا اندرکنش بین اجرا و محاسبات، و درپیش گرفتن روشی علمی در جهت گره گشایی از مخاطرات و مسائل حوزۀ ژئوتکنیک چشم اندازی بی بدیل را پیش روی ما قرار می دهد. از این منظر چشم انداز این شرکت فعالیت در حوزۀ طرح های ژئوتکنیکی و بهینه کردن آن ها با استفاده از تجربیات گذشته است. این مهم با دانش بنیان بودن و عملگرا بودن توام، حاصل خواهد شد و می تواند به کاهش هزینه های تولید در صنعت ساختمان و کاهش اتلاف منابع ارزشمند طبیعی کشور در مقیاس خود، بیانجامد.
چشم انداز

اهداف اصلی شرکت


رضایت و آرامش خاطر کارفرما

رضایت و آرامش خاطر کارفرما

قیمت مناسب

قیمت مناسب

ایمنی

ایمنی در طرح و اجرا


021 40882055  -  021 40882791

0912 5440131  -  0912 6149364

تهران - ابتدای خیابان مطهری - نبش کوچه سربداران - پلاک 39

Powered by IT department of AsiaOmranKhak Company