آسیا عمران خاک لوگو
Asia Omran Khak logo
تگرام آسیا عمران خاک اینستگرام آسیا عمران خاک اینستگرام آسیا عمران خاک آسیا عمران خاک در آپارات
فیلم ها

پروژه واقع در خیابان مطهری

بخشی از عملیات حفاری جهت نیل گذاری

مقالات

تفاوت نیلینگ و انکراژ

با توجه به رشد روزافزون شرکت هایی که در زمینۀ پایدارسازی گود فعالیت می کنند، شاید این سوال در ذهن بعضی از فعالان صنعت ساختمان ایجاد شود که تفاوت نیلینگ و انکراژ چیست. برای پاسخ به این پرسش باید به تفاوت در جنبه های گوناگون این مطلب پرداخت که در زیر به آنها اشاره می شود.


تفاوت نیلینگ و انکراژ در طراحی

اولین تفاوتی که در نیلینگ و انکراژ وجود دارد، محدودیت های آئین نامه ای این دو روش پایدارسازی گود است. برای طراحی نیلینگ به صورت موقت آئین نامۀ FHWA0-IF-03-017 در طراحی ها حاکم است. این آئین نامه را که ادارۀ مرکزی بزرگراه های آمریکا یا همان Federal High Way Administration با نام soil nail wall منتشر نموده، ضوابط خاص خود را دارد. البته ادارۀ مرکزی بزرگراه های آمریکا در سال 2015 آئین نامه دیگری با کد FHWA0-NHI-14-007 با تمرکز بر روی پایدارسازی به صورت دائم منتشر نموده است. همین طور ادارۀ مرکزی بزرگراه های آمریکا آئین نامۀ دیگری برای رادخودحفار در سال 2006 منتشر نموده است. اما برای انکراژ آئین نامه ای که ادارۀ مرکزی بزرگراه های آمریکا آن را منتشر نموده با نام Ground Anchors and Anchored Systems و با کد FHWA-IF-99-015 می باشد.

اما به لحاظ طراحی، مفهوم حاکم در طراحی نیلینگ روش تعادل حدی است به طوریکه آئین نامۀ FHWA0-IF-03-017 دو نرم افزار تعادل حدی را معرفی نموده و استفاده از آن را توصیه نموده است. اما مفهوم حاکم در طراحی انکراژ استفاده از راه حل های مفصل و ذوزنقه است که توضیح کامل آن در آئین نامۀ FHWA-IF-99-015 ارائه شده است.


تفاوت نیلینگ و انکراژ در اجرا

تفاوت اصلی نیلینگ و انکراژ در اجرا، مقولۀ پس تنیده کردن انکر پس از تزریق و استفاده از غلاف در جزئیات آن است. در شکل 1 جزئیاتی از اجرای نیل و در شکل 2 جزئیات اجرای انکر از نظر خواهد گذشت.


جزئیات نیل

شکل 1. نمونه ای از جزئیات نیلجزئیات انکر

شکل 2. نمونه ای از جزئیات انکر


یکی دیگر از تفاوت های اجرایی نیلینگ و انکراژ این است که در انکراژ می توان از فولادهایی با مقاومت 6 تا 8 برابر فولاد معممولی که به استرند معروف است، استفاده نمود. خود این مسئله موجب می شود در گودهای با عمق بالای 20 متر، تمایل به این شیوه یعنی انکراژ نسبت به نیلینگ افزایش پیدا کند. نکتۀ دیگر این است که زمانی که از این فولاد های با مقاومت بالا یا همان استرند استفاده می شود، یک آیتم برای اجرا به نام پد بتنی به عنوان زیرسری انکر به مجموعه فعالیت های اجرایی اضافه می گردد. این پد بتنی به شکل یک فونداسیون افقی به منظور پانچ نکردن خاک پشت صفحه سر انکر، قرار می گردد.


تفاوت نیلینگ و انکراژ در مکانیسم عملکرد

اولین تفاوت نیلینگ و انکراژ در این زمینه، فعال (Active) بودن انکر، در مقابل مقاوم (Passive) بودن نیلینگ است. یعنی که بس از اجرای انکر، اقدام به کشیدن آن شده و نیرو در تسلیح ایجاد شده و به گوه ای از خاک که تمایل به حرکت دارد در بدو امر، نیرو وارد می شود اما با توجه به اینکه پس از اجرای نیلینگ هیچ نیرویی در تسلیح ایجاد نمی شود، تا گوه ای از خاک که تمایل به حرکت دارد، جابجا نشود، به آن نیرو وارد نمی شود.

تفاوت دیگر این است که در انکراژ، فرض بر این است که گوۀ کولومبی که زاویه آن با افق برابر چهل و پنج درجه به اضافۀ نصف زاویۀ اصطکاک داخلی خاک است، مهار شده و بدین سان گود پایدار می ماند. اما در نیلینگ مفهومی که از مفهوم خاک مسلح تاثیر پذیرفته و کل مجموعۀ نیلینگ را یک دیوار عریض وزنی درنظر می گیرد، مفروض است.


اهداف اصلی شرکت


رضایت و آرامش خاطر کارفرما

رضایت و آرامش خاطر کارفرما

قیمت مناسب

قیمت مناسب

ایمنی

ایمنی در طرح و اجرا


021 40882055  -  021 40882791

0912 5440131  -  0912 6149364

تهران - ابتدای خیابان مطهری - نبش کوچه سربداران - پلاک 39

Powered by IT department of AsiaOmranKhak Company