آسیا عمران خاک لوگو
Asia Omran Khak logo
تگرام آسیا عمران خاک اینستگرام آسیا عمران خاک اینستگرام آسیا عمران خاک آسیا عمران خاک در آپارات
فیلم ها

پروژه واقع در خیابان مطهری

بخشی از عملیات حفاری جهت نیل گذاری

مقالات

پیمانکار نیلینگ کیست؟

آینن نامۀ ادارۀ مرکزی بزرگراه های آمریکا در خصوص نیلینگ در فصل هفتم خود تحت عنوان رویکردها و خصوصیات پیمانکار نیلینگ به تشریح این موضوع پرداخته که در ذیل ارائه خواهد شد.


مقدمه ای بر پیمانکار نیلینگ

دو روش پیمانکاری برای انعقاد قرارداد و ملاحظات مربوط به آن برای سیستم های نیلینگ برای دیواره های موقتی و دائم وجود دارد. بعضی شرکت ها ترجیح می دهند، رویکردی متفاوت یا چند رویکردی که بر مبنای پیچیدگیها و مخاطرات یک پروژۀ خاص بر مبنای تجربۀ کارفرما و مهندسین مشاور کارفرما و بر مبنای قراردادهای در دسترس آنها باشد، انجام دهند. همچنین انتخاب روش قرارداد ممکن است بر مبنای تجربۀ خود شرکت و فن آوری دیوارۀ میخ کوبی شده باشد. هر دو رویکرد اگر درست انجام شوند ارزشمند هستند و هر کدام دارای معایب و محاسنی هستند. روش های پیمان شامل موارد ذیل خوهند بود:


رویکرد فرایند محور یا روش محور

همه جزئیات طراحی، مصالح اجرا و روش ها دقیقا در مدارک قرارداد مشخص می شوند. با یک رواداری مشخصی به پیمانکار اجازه داده می شود که روش نصب نیل خود را در جهت رسیدن به مقاصد طراحی مشخص نماید. قطر نیل ها، طول و شرایط محافظت از خوردگی کاملا مشخص می شود.


رویکرد نتیجه محور یا اجرا محور

حدود و ترازها به همراه معیارهای مد نظر طرح و نیازهای اجرا در مدارک پیمان مشخص می شود. با این رویکرد، ملاحظات پروژه و جزئیات طرح و نقشه های اجرایی ارسال می گردد.

به خاطر اینکه ملاحظات پیمان ها معمولا به صورت خلاقانه و با راه حلی رقابتی تهیه می شوند، توصیه می شود که مدارک پیمان برای پروژه های نیلینگ به نحوی تهیه شود که نوین ترین فن آوری های اجرا را دربر بگیرد. با این حال توصیه می شود زمانی که مدارک پیمان نتیجه محور است به روش های حفاری و تزریق مراجعه شود. یا اینکه روش و رویکر اجرا این انعطاف را اجازه دهد.


صلاحیت های مورد نیاز پیمانکار نیلینگ

مراحل اجرای نیلینگ باید با دقت فراوان صورت گیرد، زیرا محصول آن، یک محصول با کیفیت بالا بوده و باید از هر شرایط نامطلوب در اجرا حذر شود. زیرا یک شرایط نادرست می تواند به سلامت سازه لطمه زده و موجب خطر برای کارگران شود. احتمال ایجاد یک رضایت هنگام اجرای نیلینگ زمانی حاصل می شود که یک پیمانکار با تجربه و با کیفیت برای اجرا انتخاب شود. همین طور احتمال موفقیت زمانی بیشتر می شود که تضمین کیفی جامعی برای اجرا تهیه شده و بوسیلۀ کارفرما یا عوامل نظارتی او از پیمانکار مطالبه شود. نمایندگان اجرایی کارفرما یا کارفرما هایی که قبلا تجربۀ اجرای نیلینگ را ندارند باید به دنبال یک تضمین سه قسمتی کیفی باشند.

مدارک پیمان برای پروژه های نیلینگ باید سه مطلب را به طور شفاف تعربف کند:

 • 1 – صلاحیت های مورد لزوم پیمانکار نیلینگ
 • 2 – مراحل ارائه شده در جهت حصول کیفیت
 • 3 – ابزاری که کارفرما بتواند با آن به انجام ضروریات پیمان یقین حاصل کند
 • این صلاحیت های مورد نیاز را معمولا بسیاری از دفاتر مهندسی راه سازی که خدماتی چون انکراژ، میکروپایل ، اجرای شمع و اجرای شاتکریت را انجام می دهند، دارا هستند. با این وجود برای بعضی از دفاتر مهندسی اجرا، منع قانونی وجود دارد که از پیمانکارهایی که در بالا ذکر شد به جای پیمانکار نیلینگ استفاده کند. برای دور زدن این منع قانونی، دفاتر مهندسی اجرا می توانند از آن پیمانکارها مدارکی را که اثبات کند آنها صلاحیت های مورد نیاز نیلینگ را دارند، بخواهند.


  ملاحظاتی دربارۀ رویکرد فرایند محور

  در رویکرد فرایند محور در پیمان، باید مجموعه ای از جزئیات طرح ها و ملاحظات فنی در مدارک مناقصه قرار داده شود. امتیاز این رویکرد این است که جزئیات کامل طراحی و ملاحظات آن تهیه شده، و بوسیلۀ نمایندگان مجرب کارفرما مطالعه می شود. این رویکرد نمایندگان اجرایی کارفرما را قادر می سازد تا انتخاب های قابل دسترسی هنگام طراحی داشته باشند. هرچند نیازمند کارکنانی در مجموعۀ پیمانکار نیلینگ می باشد که به فرایند طراحی و اجرا مسلط باشند. این کارکنان در اینجا دارایی ارزشمندی برای پروژه خواهند بود که در خلال اجرا می توانند طراحی را اصلاح نموده و یا به مسائل جدید پاسخ دهند.

  تحت این رویکرد پیمان، نمایندگان اجرایی کارفرما، به موازات آن که پیمانکار نیلینگ مرحله به مرحله به نصب و اجرای نیلینگ می پردازد، به طور کامل مسئول تمامی فرایند طراحی و اجرا خواهند بود. نمایندگان اجرایی کارفرما همه خطرات را در نظر گرفته و مسئول ادارۀ کار بوده و چنانچه شرایط میدانی تغییری در طرح را دیکته کند، مسئول آن نیز خواهند بود.

  می توان تبصره ای اضافه نمود که پیمانکار نیلینگ برای رسیدن به ظرفیت طراحی نیل باید برای روش های حفاری و تزریق خود، قطر گمانۀ نیل وطول نیل مسئول باشد. این تبصره، پیمانکار را مجبور می کند که از همه تجارب و تجهیزات تخصصی خود استفاده کند و نمایندگان اجرایی کارفرما خطر کار را بین خود و پیمانکار نیلینگ تقسیم می نمایند. در این رویکرد پیمان موارد زیر باید در قرارداد گنجانده شود:

 • 1 – نتایج شناسایی های ژئوتکنیکی به همراه نتایج کامل همۀ آزمون های آزمایشگاهی؛
 • 2 – خطوط کلی نشان دهندۀ روش های حفاری و تزریق؛
 • 3 – حداقل قطر حفاری و طول نیل ها
 • 4 – نیروی طراحی مورد نیاز در هر تراز و ناحیه
 • متذکر می شود که این روش پیمان، برای نمایندگان اجرایی کارفرما که به اندازۀ کافی مجرب و با سابقه بوده و به کنترل اجرا و طراحی نیلینگ مسلط باشند، توصیه می شود.


  ملاحظات دربارۀ رویکرد نتیجه گرا در پیمان

  تحت این رویکرد که اغلب با نام هایی چون تراز زیر بتن مگر، طراحی کلی یا طرح و ساخت نیز شناخته می شود، نمایندگان اجرایی کارفرما اولا باید نقشه هایی ارائه کنند که نیازهای هندسی و زیبایی شناسی سازه و ملاحظات مصالح و جزئیات را مشخص کند، ثانیا نیازهای اجرا از جمله ضریب اطمینان را مطرح نمایند و ثالثا محدوده ای از روادارای های ساخت و طراحی را مشخص نمایند.

  این رویکرد زمانی که با مشخصاتی استوار و صلاحیت های مورد نیاز پیمانکار، توام شود، فواید گوناگونی خواهد داشت. طراحی نیلینگ به وسیلۀ کارکنانی با تجربه و آموزش دیده شده صورت می گیرد و پیمانکار نیلینگ این امکان را می یابد که روش ها و تجهیزات مناسب را به موازات استفاده از مصالح به کارگیرد. همچنین این رویکرد هزینه های مهندسی و نیروی انسانی را کاهش داده و هزینه های طراحی را نیز کم می کند. اشکال این رویکرد این است که نمایندگان اجرایی کارفرما باید مهارت کافی در نیلینگ را داشته باشند تا بتوانند مروری بر طراحی داشته و تایید اصلاحات مورد نیاز در اجرا را انجام دهند و یک مشاور که تخصص در این زمینه را داشته باشد، به خدمت بگیرند. باید توجه داشت که محدودیت هایی که قبلا در رویکرد قبلی برای انتخاب پیمانکار ذی صلاح شرح شد، اینجا نیز وجود دارد.

  مقادیر مناقصه باید در نقشۀ تراز تمام شده نشان داده شود. این قیمت می تواند به صورت پرداخت یکجا یا قیمت بر اساس متر مربع دیواره باشد. جزئیات طراحی که بعد از پیمان ازائه می شود باید بر اساس مقررات ویژه ای که اجرا را کنترل و نیازهای پایش را تامین می کند، ارائه گردد. این مقررات ویژه باید به طور شفاف ارائه های مورد نیاز، برنامه زمان بندی برای ارائه مدارک، برنامۀ زمانبندی برای بررسی و تایید این ارائه ها را در بر بگیرد. آیتم هایی که در مقررات ویژۀ فوق هستند، ارائه موارد زیر هستند:

 • 1 – محاسبات
 • 2 – نقشه های کارگاهی
 • 3 – اطلاعات تهیه
 • طرحی که به وسیلۀ کارفرما به عنوان بخشی از مدارک صفحه آرائی می شود باید شامل اطلاعات هندسی، ژئوتکنیکی و موارد خاص طراحی به شرح ذیل باشد:

 • 1 – نقشه و ترازهایی از منطقه که باید نیلینگ شود، شامل ایستگاه های شروع و پایان، بالای دیوار، پایین دیوار و خط اولیه پروژه
 • 2 – مقاطع عرضی، شیب دیواره، محدودیت های پرداخت، زهکشی مورد نیاز، و حدود گودبردای
 • 3 – نمایی از رویرو از دیواره ها، تراز زیر بتن مگر، بالای دیوار و شیب بالای دیوار
 • 4 – جانمایی تاسیسات شهری، علائم و هر سازه موجود و نیروهایی که توسط هر کدام اعمال می شود
 • 5 – محدودیت های اجرایی مانند حق عبور و مرور و ...
 • 6 – مقدار، جانمایی، و جهت نیروهای خارجی ناشی از پل ها، علائم و روشنایی های شهری و سربار ترافیک
 • 7 – محدودیت ها و موارد مورد نیاز تاسیسات آبرسانی و زهکشی زیر، بالا یا درمیان سازه های موجود
 • 8 – آئین نامه های نیلینگ و یا هر آیین نامۀ عمرانی مد نظر کارفرما جهت رعایت
 • 9 – نتایج همۀ شناسایی های ژئوتکنکی در ساختگاه
 • 10 – ارائه همۀ نقشه ها و روش های اجرا
 • 11 – ضریب اطمینان و مشخصات مصالح
 • 12 – سطح حفاظت در مقابل خوردگی
 • 13 – نیازهای زیبایی شناسانۀ سطح تمام شده
 • 14 – رواداری شاغولی دیواره و حرکت جانبی مجاز
 • 15 – درصد نیل هایی که باید آزمایش شوند، فرایند آزمایش نیل و معیارهای پذیرش
 • 16 – موارد مطلوب در پایش
 • باید خاطرنشان کرد این رویکرد در قرارداد برای نمایندگان اجرایی کارفرما که تجربۀ کمی دارند یا برای پروژه های پیچیده جایی که نیازمند یک پیمانکار تخصصی است یا جایی که دانش منطقه ای مربوط به ساختگاه در روند طراحی و اجرا بسیار تاثیر گذار باشد، توصیه می شود.


  پیمانکار ذی صلاح نیلینگ کیست؟

  طبق آئین نامۀ اداره مرکزی بزرگراه های آمریکا در خصوص نیلینگ، پیمانکار نیلینگ باید حداقل 3 پروژه نیلینگ را در خلال 3 سال گذشته، که جمعا سطحی حداقل برابر 1000 متر مربع و 500 عدد نیل را داشته، اجرا کرده باشد.


  اهداف اصلی شرکت


  رضایت و آرامش خاطر کارفرما

  رضایت و آرامش خاطر کارفرما

  قیمت مناسب

  قیمت مناسب

  ایمنی

  ایمنی در طرح و اجرا


  021 40882055  -  021 40882791

  0912 5440131  -  0912 6149364

  تهران - ابتدای خیابان مطهری - نبش کوچه سربداران - پلاک 39

  Powered by IT department of AsiaOmranKhak Company